Αναγνώστες

TRANSLATE

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2015

Ο χρήστης kardas mits σας έστειλε ένα βίντεο: "Iggy Pop - The Passenger"

Ο χρήστης kardas mits έχει μοιραστεί ένα βίντεο στο YouTube με εσάς
TON AKOYSA LIVE 1900 K KATI ME ORTIKA K KUJA B !
Iggy Pop - The Passenger
από jcmk86
(Lyrics)

I am the passenger and I ride and I ride
I ride through the city's backsides
I see the stars come out of the sky
Yeah, the bright and hollow sky
You know it looks so good tonight

I am the passenger
I stay under glass
I look through my window so bright
I see the stars come out tonight
I see the bright and hollow sky
Over the city's ripped backsides
And everything looks good tonight
Singing la la la la la.. lala la la, la la la la.. lala la la etc

Get into the car
We'll be the passenger
We'll ride through the city tonight
We'll see the city's ripped backsides
We'll see the bright and hollow sky
We'll see the stars that shine so bright
Stars made for us tonight

Oh, the passenger
How, how he rides
Oh, the passenger
He rides and he rides
He looks through his window
What does he see?
He sees the sign and hollow sky
He sees the stars come out tonight
He sees the city's ripped backsides
He sees the winding ocean drive
And everything was made for you and me
All of it was made fo...
©2015 YouTube, LLC 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066

Δεν υπάρχουν σχόλια:

lovely CHAOS

lovely CHAOS