Αναγνώστες

TRANSLATE

Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2013

Πρθ: Fwd: FW: Θελω αυξηση

 


 
 
ΑΙΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (που θέλει αύξηση) ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΤΟ ΕΞΗΣ ΜΗΝΥΜΑ:
_____________________________________________________________________________________

Αγαπητέ κύρι
Διυθυντά

Σ
αυτή τη ζωή τα θέλω μας ίναι λίγο ως πολύ γνωστά. Πιστύω ότι μπορίτ να κτιμήστ την προσπάθια που καταβάλω ντός της ταιρίας και την καλή πίστη που διατηρώ στα ´νστικτά σας..
Πιστ
ύω ότι αντιληφθήκατ τον τόνο της πιστολής μου και υλπιστώ στην έγκαιρη απάντησή σας.

Μ
κτίμηση
 
λυθέριος
 

____________________________

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ:

____________________________

Αγαπητέ κ. Ελευθέριε,

Η εταιρία βρίσκεται σε μια τρ
ΟΧΙά χαρακτηριστική των καιρών. Εξωγενείς παράγοντες, ως επικίνδυνες ΟΧΙές καραδοκούν, οι επΟΧΙκές διακυμάνσεις δυσκολεύουν την κατάσταση και η προσπάθεια οφείλει να είναι πολυμετΟΧΙκή. Πιστεύω ότι γίνομαι κατανοητός χωρίς τη δημιουργία ενΟΧΙκών σκέψεων.

Με εκτίμηση

Διευθυντής …

ΥΓ: Το Σαββατοκύριακο θα είμαι στο εξ
ΟΧΙκό μου, αν χρειαστείτε κάτι...
 
 
 --
Nispelllovely CHAOS

lovely CHAOS