Αναγνώστες

TRANSLATE

Κυριακή, 28 Μαρτίου 2010

ΦΡΙΝΤΡΙΧ ΝΙΤΣΕ 'Έτσι μίλησε ο Ζαρατούστρα''

Για το σκυλολόι


Η ζωή είναι μια πηγή χαράς !
Εκεί όμως που πίνει και το σκυλολόι,
όλα τα πηγάδια είναι δηλητηριασμένα.
Μου αρέσει καθετί καθαρό,
αλλά δεν αντέχω να βλέπω
τα στόματα με τα δόντια που τρίζουν
και την δίψα των ακάθαρτων.
Έριξαν τα μάτια τους βαθιά στα πηγάδια,
τώρα ανεβαίνει ως εμένα
το αντιπαθητικό τους χαμόγελο.
Έχουν δηλητηριάσει το άγιο νερό με την ακολασία τους
και καθώς ονόμασαν χαρά
τα βρώμικα όνειρά τους,
δηλητήριασαν ακόμη και τις λέξεις.
Η φλόγα γίνεται απρόθυμη
όταν πλησιάζουν τις υγρές καρδιές τους στη φωτιά.
Το ίδιο το πνεύμα κοχλάζει και καπνίζει
εκεί όπου το σκυλολόι πλησιάζει την φωτιά. 

lovely CHAOS

lovely CHAOS