Αναγνώστες

TRANSLATE

Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 110

Δεν είναι λύση η δολοφονία !

Ήρωα θα τον κάνει , η χαφιεδοσυμμορία !

Απαγωγή και σκληρή δουλειά,

για ένα κομμάτι ψωμί,

σε όλα τα τεμπελοσκυλιά !

Να νιώσουν στο πετσί τους ,

τί σημαίνει ΕΡΓΑΤΙΑ !

Να σκάψουνε χαντάκια -

να φεύγει το νερό ,

ν'αλλάξουν και βρακάκια -

που γέμισαν σκατό !

lovely CHAOS

lovely CHAOS