Αναγνώστες

TRANSLATE

Κυριακή, 26 Ιουνίου 2011

ΜΝΗΜΟΝΙΟ Νο2 ! Η ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ !

ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ...............ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ.............
ΠΑΝΩ ΑΠ'ΟΛΑ....................ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ !!!!
AYTO EINAI,
MONO H AΡXH..............Κουρελόχαρτο η συνθήκη της Γενεύης (όλα τα άρθρα που καταπατήθηκαν)

Κουρελόχαρτο έκαναν της συνθήκη της Γενεύης αστυνομία, ΜΑΤ, ομάδες ΔΙΑΣ και ΔΕΛΤΑ, χθες στην πλατεία Συντάγματος. Υπενθυμίζω ότι οι διεθνείς συμβάσεις, υπερέχουν του εσωτερικού δικαίου της χώρας. Και φανταστείτε ότι είμαστε εν καιρώ ειρήνης! Παρακάτω, παραθέτω ένα-ένα τα άρθρα που καταπάτησαν χθες οι δυνάμεις καταστολής:

Κεφάλαιον ΙΙ


Άρθρον 12

Απαγορεύεται αυστηρώς πάσα προσβολή εις τη ζωήν ή το πρόσωπόν των, και πλην άλλων η εξόντωσης των βαρέως πασχόντων, ο φόνος, η βάσανος, η εσκεμμένη εγκατάλειψίς των άνευ ιατρικής περιθάλψεως ή άνευ περιποιήσεως, επί σκοπώ έκθεσίς των εις κίνδυνον μεταδόσεως ασθενείας ή μολύνσεως επί τούτω δημιουργηθείσης.

Άρθρον 15

Ανά πάντα χρόνον και δη μετά συμπλοκήν, τα εν συρράξει Μέρη θα λαμβάνουν άνευ χρονοτριβής όλα τα δυνατά μέτρα προς αναζήτησιν και περισυλλογήν των τραυματιών και ασθενών προς προστασίαν των κατά της λεηλασίας και κακομεταχειρίσεως και προς εξασφάλισιν της αναγκαίας περιθάλψεως.

Άρθρον 18

Η στρατιωτική αρχή οφείλει να επιτρέψη εις τους κατοίκους και τας οργανώσεις περιθάλψεως, ακόμα και εις περιοχάς όπου γίνεται εισβολή ή αίτινες ευρίσκονται υπό κατοχήν, να συλλέγουν και να νοσηλεύουν εθελουσίως τους τραυματίας και ασθενείς οποιασδήποτε εθνικότητος.

Κεφάλαιον ΙΙΙ

Άρθρον 19

Αι μόνιμαι υγειονομικαί εγκαταστάσεις και οι κινητοί σχηματισμοί της Υγειονομικής Υπηρεσίας εν ουδεμίας περιπτώσει δύνανται να αποτελέσουνς αντικείμενον επιθέσεως αλλά είναι εν παντί καιρώ σεβασταί και προστατευόμεναι υπό των εν συρράξει Μερών. Αι αρμόδιαι αρχαί θα μεριμνήσουν ώστε οι προαναφερόμεναι υγειονομικαί εγκαταστάσεις και σχηματισμοί ώσιν κατά το δυνατόν ούτω τοποθετημένοι ώστε ενδεχόμεναι επιθέσεις κατά στρατιωτικών στόχων να μη θέσουν αυτούς εις κίνδυνον.

Άρθρον 21

Η προστασία η οφειλομένη εις τας νομίμους εγκαταστάσεις και εις τους κινητούς σχηματισμούς της Υγειονομικής Υπηρεσίας δε δύνανται να τερματισθή ει μη μόνο εάν ταύτα χρησιμοποιηθούν εκτός της ανθρωπιστικής των αποστολής, εις πράξεις επιζημίους διά τον εχθρόν.

Άρθρον 23

Εν καιρώ ειρήνης τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη και μετά την έναρξιν των εχθροπραξιών τα εν συρράξει μέρη θα δύνανται να δημιουργήσουν επί του ιδίου των εδάφους, ζώνας ή τόπους υγειονομικούς ωργανομένους εις τρόπον ώστε να προστατεύουν από τας συνεπείας του πολέμου τους τραυματίας και τους ασθενείς ως και το προσωπικόν το επιφορτισμένον την οργάνωση και διοίκηση των ζωνών και τόπων τούτων και την περίθαλψιν των εκεί συγκεντρωθησομένων προσώπων.

Άρθρον 24

Το υγειονομικόν προσωπικόν το αποκλειστικώς απασχολούμενον εις την αναζήτησην, παραλαβήν, μεταφοράν ή θεραπείαν των τραυματιών και των ασθενών ή εις την πρόληψιν των ασθενειών, το προσωπικόν το αποκλειστικώς χρησιμοποιούμενον εις την διοίκησιν των υγειονομικών σχηματισμών και εγκαταστάσεων, θα τυγχάνουν σεβασμού και προστασίας ανά πάσαν περίστασιν.

Άρθρον 25

Οι ειδικώς εκπαιδευθέντες ίνα χρησιμοποιηθούν ως νοσοκόμοι ή βοηθητικοί τραυματιοφορείς προς αναζήτησιν, παραλαβήν, μεταφοράν ή θεραπείαν των τραυματιών και ασθενών, θα τύχουν επίσης σεβασμού και προστασίας εάν ευρίσκονται εν τη εκτελέσει των ως άνω καθηκόντων των κατά την στιγμήν της επαφής αυτών μετά του εχθρού ή της περιελεύεσεώς των εις την εξουσίαν του.

Κεφάλαιον VI

Άρθρον 35

Τα μεταφορικά μέσα τα χρησιμοποιούμενα διά τους ασθενείς και τραυματίας ή το υγειονομικόν υλικόν θα είναι σεβαστά και θα έχουν το αυτό δικαίωμα προστασίας ως και οι κινητοί υγειονομικοί σχηματισμοί.

Κεφάλαιον VIII

Άρθρον 46

Απαγορεύονται τα αντίποινα κατά των τραυματιών, ασθενών, του προσωπικού ή του υλικού του προστατευόμενου υπό της Συμβάσεως.

Άρθρον 49

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη υποχρεούνται να λάβουν άπαντα τα αναγκαία νομοθετικά μέτρα διά τον καθορισμόν των κυρώσεων των επιβλητέων εις τα πρόσωπα, άτινα προέβησαν ή έδωσαν εις άλλους διαταγήν να προβούν εις οιανδήποτε σοβαράν παράβασιν της παρούσης Συμβάσεως ως αι παραβάσεις καθορίζονται στο επόμενον άρθρον.

Έκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα έχη την υποχρέωσιν να αναζητήσει τα πρόσωπα τα κατηγορούμενα ότι προέβησαν ή έδωσαν εις άλλους διαταγήν να προβούν εις οιανδήποτε των σοβαρών τούτων παραβάσεων και οφείλει να παραπέμψει τα πρόσωπα ταύτα ενώπιον των Δικαστηρίων του, οιαδήποτε και αν είναι η εθνικότης των. Δύνανται επίσης, εάν το προτιμά, και υπό τους προβλεπόμενους υπό της ιδίας αυτού νομοθεσίαςόρους, να παραδώση τα ειρημένα πρόσωπα προς εκδίκασιν εις έτερον Συμβαλλόμενον Μέρος, το οποίον ενδιαφέρεται διά την δίωξίν των.

Έκαστον Συμβαλλόμενον Μέρος θα λάβη τα αναγκαία μέτρα διά την κατάπαυσιν ενεργειών αντικειμένων εις τας διατάξεις της παρούσης Συμβάσεως, και πέραν των σοβαρών παραβάσεων, αίτινες καθορίζονται εις το επόμενον άρθρον.

Άρθρον 50

Σοβαραί παραβάσεις είναι εκείναι, αίτινες περιλαμβάνουν οιανδήποτε των κάτωθι πράξεων, εάν αύται διεπράχθησαν εναντίον προσώπων ή αντικειμένων τα οποία η Σύμβασις προστατεύει: ο εκ προθέσεως φόνος, βάσανος ή άλλη απάνθρωπος μεταχείρισις, η εκ προθέσεως πρόκλησις μεγάλης οδύνης ή σοβαρά προσβολή κατά της σωματικής ακεραιότητος ή της υγείας, η καταστροφή και ιδιοποίησις κατά τρόπον παράνομον και εις ευρείαν κλίμακα, η μη δικαιολογουμένη υπό στρατιωτικής ανάγκης.

Για τη μελέτη και τη συλλογή των άρθρων, Αλεξάνδρα Μαρία Τράγκα


7 σχόλια:

humanity είπε...

Ο ΚΕΙΖΕR ΑΠΟ ΠΕΡΥΣΙ ΦΩΝΑΖΕ ΚΑΙ ΕΣΚΙΖΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΑΚΟΥΓΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ;

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ είπε...

Καλησπέρα Δεσποινιώ !
Ας τον ακούσουν τώρα !
Ας μην ψηφίσουν την προδοσία !
Ας σταθούν-έστω μια φορά-ως Έλληνες με καρδιά !

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

Εχω καιρο να περασω λογω εξεταστικης αλλα επανορθωνω σημερα αφηνοντας ευχες για καλη εβδομαδα.
Να εισαι παντα καλα.Μακαρι φιλε μου για μια φορα να σταθουν Ελληνες.

enienioula είπε...

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗ
ΠΟΥ ΕΙΣΑΙ ΒΡΕ ????
ΟΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΣΕΙΣ 10-11 ΚΑΘΕ ΒΡΑΔΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΔΩ.
ΘΑ ΧΑΡΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΝΑ ΣΕ ....ΞΑΝΑΔΩ
ΚΩΣΤΑΣ

http://www.ustream.tv/channel/iraklio-web-radio1

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ είπε...

@ ΣΚΡΟΥΤΖΑΚΟΣ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !
ΚΑΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΥ ΕΥΧΟΜΑΙ ΣΚΡΟΥΤΖΑΚΟ ΜΟΥ !
ΚΑΛΟ Σ/Κ !

ΣΚΟΡΠΙΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ είπε...

@ ΝΙΟΚ-ΚΩΣΤΗΣ,,,,ΞΑΝΘΟ !

ΚΑΙ ΝΑ'ΘΕΛΑ ΝΑ ΣΕ ΞΕΧΑΣΩ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ !
ΣΕ ΑΚΟΥΩ ΣΥΧΝΑ-ΠΥΚΝΑ ,ΣΤΗ ΔΕΣΠΟΙΝΙΩ !
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ......................
ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !
ΚΙ ΕΓΩ ΧΑΡΗΚΑ ΠΟΥ ΣΕ ΞΑΝΑ'ΔΑ !
ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΦΕΥΓΩ !
ΦΕΥΓΩ ΚΑΙ ΠΑΩ ΝΑ 'ΑΔΕΙΑΣΩ' ΤΟ ΜΥΑΛΟ !
ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΕΝ ΚΑΙΡΩ !
ΚΑΛΟ Σ/Κ !!!

JK O SΚΡΟΥΤΖΑΚΟS είπε...

ΗΡΘΕ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΦΗΣΩ ΓΙΑ ΛΙΓΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΕΥΧΗΘΩ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΟΜΟΡΦΟΤΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΓΕΜΑΤΟ ΧΡΩΜΑΤΑ-ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ.ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΠΑΛΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΡΩ ΚΑΛΑ ΟΛΟΥΣ-ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙΚΟ ΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ.
ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!!!!!

lovely CHAOS

lovely CHAOS